Logo

blankBlank

 

 

Regn Med Meg

"La oss løfte blikket fra regneboken med et uttall oppgaver som gjennomføres rutinemessig, og i stedet se regning som en fellesnevner for forståelse, anvendelighet og trivsel".

Regning er tallforståelse, ord og uttrykk. Ofte er regning "en ensom aktivitet". Vi har tro på at voksne og elever sammen kan øve regning, på en trivelig måte også. Vi ønsker å utvide aktivitetene og derved gi større variasjon i den grunnleggende opplæringen. 2 elever sammen, elev og foresatte, støttelærer og elev - øvelser ut i fra et tydelig læringsmål og et tilpasset nivå. Opplegget kan selvsagt også brukes som en del av den generelle opplæringen i småskolen.

 

 


Hva er RegnMedMeg? En kort videopresentasjon klikk HER

RegnMedMeg viser måter å arbeide på for lærere og foresatte som arbeider med elev som sliter i grunnleggende regneforståelse - elever i høyere klasser som sliter fordi det har oppstått vesentlige hull i den grunnleggende regneforståelsen. Ved å finne rette innsatspunktet og de rette øvelsene er det mulig å ta igjen mye, og samtidig gjenerobre lærelyst og trivsel.

Men arbeidsmåtene / metodikken kan brukes allerede fra første klasse på generelt grunnlag.
Vi vektlegger aktiv bruk av data i læring, ulik bruk av det digitale regnearket. Dermed lærer elevene både regning og praktisk IKT. Vi har skirftlige forslag til øvelser, og vi har videoinstruksjoner. Også noen korte demonstrasjoner på hvordan bruk av vanlige spillkort og terninger kan ha en nyttig funksjon. Og mye humør!

Vi bruker IKKE interaktive tjenester. Vi ønsker heller tydelig læringsmål og konkrete øvelser, der den voksne hele tiden er til stede i elevens læring og kan veilede og korrigere.

Opplegget og metodikken for bruk av regneark er utviklet av IKT Forlaget, Stavanger, og delvis i samarbeid med Pedagogisk Psykologisk Tjeneste / PPT, Stavanger. Opplegget er gratis og er et bidrag i ønsket om at flere elever skal lykkes, også i regning! Helst alle.

Vi tror at vårt opplegg også kan styrke skole / hjem samarbeidet, i og med at vi kan kommunisere øvelser via data, men også fordi hjelpemidlene er tilgjengelige både på skolen og i de fleste hjem. Nemlig spillkort, terninger og en datamaskin med internett tilkobling. Det viktige for eleven er at vi har den samme forståelse av læringsmålet og at vi kan gjennomføre øvelsene likt begge steder.

Regn Med Meg er et startsted for å tenke læring i det 21.århundre, at vi legger til digitale øvelser og rutiner som sammen med det tradisjonelle utvider øvelseregisteret, som forenkler og visualiserer regning på en helt ny måte.

Velkommen, både lærere og foresatte. Og lykke til!

IKT Forlaget

 

 

 

RegnMedMeg er produsert med støtte fra Innovasjon Norge

Innovasjon Norge

Elementer


Regning er gøy - når vi får det til. Mestring i regning gir
større trivsel.


ALLE KAN!