Logo

blankBlank

 

 

Veiledning

Tidlig innsats kan redusere behovet for tiltak seinere, men viktigst er at eleven opplever mestring og glede ved mestring - før det er for seint.
Les mer, klikk HER

Må vi øve mye på noe så gjelder det å variere, med fokus på læringsmålet.
Dette kan vi gjøre ved å bruke terninger og terningspill også, i mange varianter, og vi skriver på papiret eller bruker regneark på data (Excel eller regneark i Open Office). Vi gjør ulike aktiviteter sammen med eleven som skal lære grunnleggende tallforståelse og hoderegning.

HVORDAN KOMME I GANG?

Vi må lete etter kjennetegn. For eksempel:

  • Kan ikke telle skikkelig
  • Har ikke forstått hva antall virkelig innbærer /teller fortsatt på fingrene?
  • Eleven har mistet troen på egne muligheter i faget

Vi må da finne rette innsatspunktet - der eleven begynner å vise usikkerhet. På siden MATERIELL (oppe til venstre i margen) er det lenke til oppgaver og aktiviteter som også kan brukes i denne enkle kartleggingen.

Skolen bør gjennomføre denne kartleggingen, og kunne definere tydelig læringsmål, både for eleven, for støttelæreren og for de foresatte.
Øvelsene tilpasses elevens nivå og øvelsene skal kunne hjelpe eleven i bevisstgjøring og refleksjon over nytten etter hvert som eleven opplever forståelse, mestring og progresjon.
Opplegget kan oppfattes som banalt enkelt. Men det er nettop dette, at vi for elever som strever med regning virkelig går i dybden og finner det rette innsatspunktet.

Det optimale er om skolen klarer å definere dette for de foresatte også, sammen med Pedagogisk Psykologisk Tjeneste / PPT, slik at opplegget kan gjennomføres både på skolen og hjemme. PPT kontakten på skolen kan ha ansvaret for koordineringen - kontaktlærer / støttelærer / faglærer / foresatte.
Også innhenting og gjennomgang av logg, og konklusjon vedrørende oppnådd kompetanse bør være i samarbeid med PPT. Vi logger alle øvelser fortløpende i eget skjema.

PPT / PPT ansvarlig på skolen definerer neste læringsmål og gjennomfører igangsettelsen og oppfølgingen underveis i øvingsperioden.

HVORDAN ØVER VI?

Ved å bruke terninger har vi et vell av variasjonsmuligheter og tilpasning til ulike nivåer. Og vi gjør dette gjennom ulike spill og operasjoner som for eksempel ved å skrive og å summere, både på papiret og på data. Og vi bruker ulike spillkort. Vi har ulike måter å konkurrere på, men alle er basert på tilfeldighet, noe som fremmer humøret og gir eleven like muligheter til å vinne som den voksne. Nå er det faktisk mulig å leke seg til grunnleggende ferdigheter i regning.

Velkommen til læring i det 21. århundre.

På neste side MATERIELL finner du mange eksempler på øvingsmåter. Lykke til!

 

Virkemidler

IKT Forlaget